Centra pro léčbu FH

O pacienty s FH se stará síť pracovišť tzv. projektu MedPed ČR, která pokrývá území celé republiky. Na 2 národní centra v Praze a Brně navazují regionální centra a řada dalších specializovaných pracovišť a spolupracovníků. Síť MedPed je garantována Českou společností pro aterosklerózu (www.athero.cz). Do centra MedPed vás při podezření na FH může odeslat váš praktický lékař nebo jiný lékař, u kterého se léčíte a který má k dispozici vaše hodnoty cholesterolu v krvi. Lékaři center MedPed mají zkušenosti s léčbou, která je u FH zapotřebí. Níže si můžete pohodlně najít pracoviště podle krajů a měst. Údaje o centrech jsou pravidelně aktualizovány.

Co si přichystat před vyšetřením v lipidové poradně (centru): 

  • Své nejvyšší hodnoty cholesterolu (bez léčby) v minulosti a datum (rok) vyšetření.
  • Pokud jste již v minulosti brali nějaké léky na cholesterol, sepište jaké a v jaké dávce, kdy a z jakého důvodu byly vysazeny (příklad: simvastatin 20 mg jsem bral do roku 2013 – vysazen pro nedost. účinek,  Sortis 40 mg jsem bral v roce 2020 – vysazen pro bolesti svalů na nohou, Ezetimibe 10 mg jsem bral v roce 2022 – vysazen pro potíže se zažíváním).
  • Pokuste se získat hodnoty cholesterolu svých prvostupňových příbuzných (děti, sourozenci, rodiče) – i pokud se ví, že jsou v normě. Pokud v normě nejsou, získejte nejlépe hodnoty cholesterolu bez léčby. Pokud jsou příbuzní léčeni a starší výsledky získat nelze, pak se snažte získat aktuální hodnoty s informací, při jaké léčbě vč. miligramů (mg) byly nabírány (příklad: atorvastatin 20 mg/den).
  • Lékaři centra bohužel pro posouzení nestačí vyjádření „nic neříkal, tak asi v normě“ nebo „na výsledky říkali, že všechno dobrý.“
  • Pokuste se získat informace o zdravotním stavu všech prvo- a druhostupňových příbuzných (děti, vnoučata, sourozenci a jejich děti, rodiče a jejich sourozenci, rodiče rodičů)  v rodokmenu se zaměřením na kardiovaskulární choroby, dobu jejich objevení a hladinu cholesterolu, pokud jen známa.

Příklady:

  1. Příklad: sestra ročník 1959 – měla 1. infarkt v 54 letech, 2. infarkt v 56 a s ním spojené zavedení stentů a v 60 letech 3 násobný bypass, kouřila
  2. Příklad: otec matky zemřel v 55 letech náhlým úmrtím, před tím se od 45 léčil s anginou pectoris, nekouřil
  3. Příklad dcera syna ročník 2005 – od sedmi let známý vysoký cholesterol – celkový chol. 7,5 a LDL 5,1
  4. Příklad: bratr otce ročník 1954 – prodělal revaskularizaci (výkon nebo operaci ke zprůchodnění cév) na cévách nohou v 50 letech, poté měl v 55 letech mozkovou mrtvici, kouřil

Seznam pracovišť

Národní centrum MedPed

Centrum prenatální diagnostiky, s.r.o.

Centrum prenatální diagnostiky, s.r.o.

Veveří 39
60200 Brno
Tel.: 542 221 740

FN u sv. Anny v Brně

OKB, Ambulance pro poruchy metabolismu lipidů

Pekařská 53
65691 Brno
Tel.: 543 183 177, 78, 92-sestra

prof. MUDr. Vladimír Soška CSc.
– vladimir.soska@fnusa.cz
– 543183177

MUDr. Ondřej Kyselák
– ondrej.kyselak@fnusa.cz
– 543183185

VFN a 1. LF UK - III. Interní klinika

III. interní klinika - Centrum preventivní kardiologie

Karlovo náměstí 32
12808 Praha
Tel.: 224 966 640

prof. MUDr. Richard Češka CSc., F.E.F.I.M.
– richard.ceska@vfn.cz
– 224 966 640

doc. MUDr. Michal Vrablík PhD.
– vrablikm@seznam.cz
– 224 966 640

MUDr. Martina Vaclová PhD.
– vaclova.martina@seznam.cz

MUDr. Tereza Altschmiedová
– tereza@altschmiedova.cz
– 224 962 921, 922

VFN a 1. LF UK

Centrum preventivní kardiologie, kardiologická amb.

Karlovo náměstí 32
12808 Praha
Tel.: 224 966 640, 238

doc. MUDr. RNDr. Pavel Ješina PhD.
– pavel.jesina@vfn.cz

Regionální centrum MedPed pro dospělé

VFN a 1. LF UK - IV. Interní klinika

IV. interní klinika

U Nemocnice 2
12808 Praha
Tel.: 224 962 506, 480

prof. MUDr. Aleš Žák DrSc.

MUDr. Tomáš Vařeka
– vareka.t@seznam.cz
– 224 962 506,480

MUDr. Magdaléna Dušejovská
– m.dusejovska@seznam.cz
– 224 962 427

IKEM Praha

Pracoviště preventivní kardiologie

Vídeňská 1958/9
14021 Praha
261 365 225

MUDr. Janka Franeková PhD.
– janka.franekova@ikem.cz
– 261 365 225 , 737 205 963

Prof. MUDr. Věra Adámková CSc.
– vera.adamkova@ikem.cz
– 23605 5330, 261 711 399, 261 710 666

MUDr. Martina Vitásková Ph.D.
– martina.vitaskova@ikem.cz

1. LF UK a Thomayerova nemocnice

Centrum kardiovaskulární prevence

Vídeňská 800
14059 Praha
Tel.: 261 083 694, 698

prof. MUDr. Renata Cífková CSc.
– renata.cifkova@ftn.cz
– 261 083 694,698

MUDr. Alena Krajčoviechová
– alena.krajcoviechova@ftn.cz
– 776 704 191

MUDr. Pavel Šulc
– pavel.sulc@ftn.cz
– 261 083 904

MUDr. Peter Wohlfahrt Ph.D.
– peter.wohlfahrt@ftn.cz

FN Plzeň

II. interní klinika - Centrum preventivní medicíny

Edvarda Beneše 13
30599 Plzeň
Tel.: 377 402 384, 737

prof. MUDr. Hana Rosolová DrSc.
– rosolova@fnplzen.cz
– 377 402 384, 737

MUDr. Barbora Nussbaumerová PhD.
– nussbaumerova@fnplzen.cz

Odborná ambulance Karlovy Vary

Interní a diabetologická ordinace

M. Horákové 8
36001 Karlovy Vary
Tel.: 353 112 278

MUDr. Zdenka Krejsová
– z.krejsova@volny.cz
– 602 428 611

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Ambulance pro ICHS a preventivní kardiologie

B. Němcové 585/54
37087 České Budějovice
Tel.: 387874387

MUDr. Kateřina Řehoušková
– rehouskova.katerina@nemcb.cz
– 387874387

INTERKRIN s.r.o.

Odborná ambulance Ústí nad Labem

V Jirchářích 62/2
40001 Ústí nad Labem
Tel.: 475 201 028, 776 236 341

MUDr. Milena Budíková
– milena.budikova@seznam.cz
– 776 236 341

MUDr. Milena Budíková
– milena.budikova@gmail.com

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

OKB, poradna prohyperlipidemie

Husova 10
46063 Liberec
Tel.: 485 312 107, 723 063 100

MUDr. Václava Palánová
– vaclava.palanova@nemlib.cz , horc@nemlib.cz
– 485312107

FN Brno IKK a OKB

Oddělení klinické biochemie - lipidová ambulance

Jihlavská 20
62500 Brno
Tel.: 532 233 152

MUDr. Pavlína Prokopová
– prokopova.pavlina@fnbrno.cz

MUDr. Dana Bučková Ph.D.
– buckova.dana@fnbrno.cz
– 532 233 152

MUDr. Martina Šišáková Ph.D.
– sisakova.martina@fnbrno.cz
– 532 233 519

MUDr. Petra Vysočanová
– vysocanova.petra@fnbrno.cz
– 532 233 992

Centrální laboratoř - Třebíč

Nemocnice Třebíč

Purkyňovo náměstí 133/2
67401 Třebíč
Tel.: 568 809 223

MUDr. Jan Lacko
– jlacko@nem-tr.cz
– 608 022 878

Nemocnice Vyškov p.o.

OKB, metabolická poradna

Purkyňova 36
68201 Vyškov
Tel.: 517 315 443, 444,

MUDr. Soňa Macháčová
– machacova@nemvy.cz
– 517 315 444, 443

Fakultní nemocnice Ostrava

Lipidové centrum Interní a kardiologické kliniky

Tř. 17. listopadu 1790
70852 Ostrava

MUDr. Marian Branný Ph.D.
– marian.branny@fno.cz
– 597372558

MUDr. Pavla Jadrníčková
– pavla.jadrnickova@fno.cz
– 597373024

MUDr. Vladimír Hrabovský Ph.D. MBA
– vladimir.hrabovsky@fno.cz

MUDr. Darina Hadidová
– darina.hadidova@fno.cz

prof. MUDr. Jan Václavík Ph.D. FESC
– jan.vaclavik@fno.cz

Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

Lipidová a diabetologická ambulance

Havlíčkovo nábř. 600
76001 Zlín
Tel.: 577 552 445

MUDr. Marta Jordánová
– marta.jordanova@gmail.com
– 577 552 445

FN Olomouc - III. Interní klinika

III. interní klinika, lipidová ambulance

I.P. Pavlova 6
77900 Olomouc
Tel.: 585 853 359

MUDr. Dagmar Kovářová
– dagmar.kovarova@fnol.cz

MUDr. Ľubica Cibičková PhD.
– cibickova@seznam.cz
– 588 443 367

MUDr. Jan Schovánek
– Jan.Schovanek@fnol.cz

FN Hradec Králové

III. Interní a gerontometabolická klinika

Sokolská 581
50005 Hradec Králové
Tel.: 495 832 271, 4 (sekretariát)

prof. MUDr. Vladimír Blaha CSc.
– blaha@lfhk.cuni.cz
– 495 832 271, 4 (sekretariát)

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Ordinace pro poruchy metabolismu

Gorkého 77
54121 Trutnov
Tel.: 499 866 425

prim. MUDr. Lucie Šolcová Ph.D.
– lucie.solc@post.cz
– 499 866 303, 425

Lipidová poradna Uherské Hradiště

Lipidová poradna

Masarykovo náměstí 155
68601 Uherské Hradiště
Tel.: 572 553 025, 725 948 966

MUDr. Stanislav Zemek
– zemeks@post.cz
– 572 553 025, 725 948 966

Regionální centrum MedPed pro děti

Nemocnice Na Homolce - OKBHI

OKBHI - metabolická poradna

Roentgenova 2
15030 Praha
Tel.: 257 273 229

MUDr. Jana Dvořáková
– jana.dvorakova@homolka.cz
– 257 272 436

FN Plzeň - Dětská klinika

Dětská klinika - ordinace preventivní kardiologie

Alej Svobody 80
30460 Plzeň
Tel.: 377 104 677, sestra Foldová 723 433 014

Jana Foldová
– foldovaj@fnplzen.cz

FN a LF UK v Hradci Králové - dětská klinika

Pediatrická klinika

Sokolská 581
50005 Hradec Králové
Tel.: 495 833 474, 603 556 471

MUDr. Kristýna Burešová
– kristynaburesova@seznam.cz
– 603 556 471, 495 833 474

NsP Havlíčkův Brod - dětská ambulance

Dětská kardiologická poradna, odborná ambulance

Husova 2624
58022 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 472 498, 419

MUDr. Michal Pipek
– pipek@email.cz
– 569 472 498, 419

FN Brno - dětská klinika

Pediatrická klinika, lipidová amb.

Černopolní 9
62500 Brno
Tel.: 532 234 990,989

MUDr. Lenka Dostalová Kopečná PhD.
– mudr.dostalova@gmail.com
– 532 234 990,989

Uherskohradišťská, a.s. - dětské oddělení

Dětské oddělení, gastroenterologická ambulance

Purkyňova 365
68601 Uherské Hradiště
Tel.: 572 529 596

MUDr. Eva Píšťková
– sipkovaeva@seznam.cz
– 572 529 596

Městská nemocnice Ostrava - Fifejdy - dětské oddělení

Dětské oddělení

Nemocniční 20
72880 Ostrava
Tel.: 596 192 658

MUDr. Ivana Bartková
– ivana.bartkova@mnof.cz
– 596 192 658

Krajská nemocnice T.Bati, a.s. - dětské oddělení

Dětské oddělení, gastroenterologická ambulance

Havlíčkovo nábř. 600
76001 Zlín
Tel.: 577 552 840

MUDr. Lenka Ťoukálková
– toukalkova@bnzlin.cz
– 577 552 840

MUDr. Damjan Jakšič
– damjan.jaksic@bnzlin.cz

MUDr. Petra Čamborová Ph.D
– petra.camborova@bnzlin.cz

FN Olomouc - dětská klinika

Dětská klinika - lipidová poradna

I.P. Pavlova 6
77520 Olomouc
Tel.: 588 44 3 863, 420

MUDr. Martina Machalová
– martina.machalova@fnol.cz
– 588 44 4430/4420/3863

Svitavská nemocnice, a.s. - dětské oddělení

Dětské oddělení, odborná ambulance

Kollárova 643/7
56825 Svitavy
Tel.: 461 569 270, 461 569 343

MUDr. Jan Malý
– jmaly49@seznam.cz
– 461 569 343, 461 569 115

Specializované pracoviště MedPed pro dospělé

FN Královské Vinohrady a 3. LFUK

II. interní klinika

Šrobárova 50
10034 Praha
267 163 683

doc. MUDr. Pavel Kraml PhD.
– kraml@fnkv.cz
– 603 453 527

MUDr. Kateřina Vonášková
– katerina.vonaskova@centrum.cz
– 606 585 879

IKEM Praha

Ambulance klinické biochemie IKEM

Vídeňská 1958/9
14021 Praha

FN Motol

Ústav klinické biochemie a patobiochemie ÚLCHKB

V úvalu 84
15006 Praha
224 435 331 , 332

prim. MUDr. Jana Čepová PhD., MBA
– janacepova@seznam.cz
– 224 435 331 , 332

Nemocnice Na Homolce

Kardiocentrum - Ambulance preventivní kardiologie

Roentgenova 2/37
15030 Praha
257 273 049 , 257 272 643

MUDr. Lenka Pavlíčková
– lenka.pavlickova@homolka.cz
– 257 273 049

Meditrine - Cardionides s.r.o.

Interní a kardiologická ambulance

Maroldova 1968
27201 Kladno
312 615 141

MUDr. Petr Raška
– interni.ambulance@volny.cz
– 723 069 207, 312 615 141

FN Plzeň

ÚKBH - ordinace pro poruchy metabolismu a odvykání kouření

Alej Svobody 80
30460 Plzeň
377 104 642, 254

MUDr. Roman Cibulka PhD., MBA
– cibulkar@fnplzen.cz
– 377 104 266

MUDr. Hana Bernášková
– bernaskovah@fnplzen.cz
– 377 104 247

Nemocnice Písek

Oddělení klinické biochemie, Metabolická poradna

Karla Čapka 589
39701 Písek
382 772 120, 124

prim. MUDr. Pavel Malina PhD.
– malina@nemopisek.cz

Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o.

OKBH, metabolická poradna

Nemocniční 15
46601 Jablonec nad Nisou
483 345 834

MUDr. Alena Lubasová
– lubasova@nemjbc.cz
– 483 345 834, 832

Oblastní nemocnice Jičín, a.s.

Oddělení klinické biochemie

Bolzanova 512
50643 Jičín
493 582 275, 267

MUDr. Helena Podzimková
– helik.podzim@seznam.cz
– 604 500 498, 493 582 275

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Int.kl, Kardiologické odd., Lipidologická poradna kardiologického odd.

Kyjevská 44
53203 Pardubice
466 014 100

MUDr. Juraj Bujdák
– juraj.bujdak87@gmail.com
– 466 014 100

Nemocnice Chrudim

Lipidová poradna

Václavská 570
53727 Chrudim

MUDr. Petra Brzková
– petra.brzkova@nempk.cz
– 469 653 332

Edumed s.r.o. Náchod

Kardiologická, interní a diabetologická ambulance Náchod

Mlýnská 189
54701 Náchod
491 421 724

MUDr. Alica Veselá
– alica.vesela@gmail.com
– 728 710 397

MUDr. Jiří Veselý
– vesely.edumed@gmail.com
– 731 447 001

Lenka Rýdlová DiS
– lr@edu-med.cz
– 702 170 635

Edumed s.r.o. Broumov

Kardiologická, interní a diabetologická ambulance

Smetanova 91
55001 Broumov
491 413 238, 241

MUDr. Alica Veselá
– alica.vesela@gmail.com
– 728 710 397

MUDr. Jiří Veselý
– vesely.edumed@gmail.com
– 731 447 001

Lenka Rýdlová DiS
– lr@edu-med.cz
– 702 170 635

Edumed s.r.o. Jaroměř

Kardiologická, interní a diabetologická ambulance Jaroměř

Dr. Ed. Beneše 191
55101 Jaroměř
491 427 920

MUDr. Alica Veselá
– alica.vesela@gmail.com
– 728 710 397

MUDr. Jiří Veselý
– vesely.edumed@gmail.com
– 731 447 001

Lenka Rýdlová DiS
– lr@edu-med.cz
– 702 170 635

MATMED s. r. o.

Cevní ambulance

Kollárova 9
69501 Hodonín
518 341 182 , 777 215 598

MUDr. Jiří Matuška
– jiri.matuska@matmed.cz
– 777 215 598

MephaCentrum, a.s.

Daiabetologická a metabolická poradna

Opavská 39
70888 Ostrava
597 437 413

MUDr. Šárka Malá
– dr.mala@seznam.cz
– 597 437 413

Nemocnice Frýdek - Místek

Oddělení klinické biochemie

Elišky Krásnohorské 321
73818 Frýdek-Místek
558 415 866-60, 721 659 734

MUDr. Kateřina Valošková
– valoskova@nemfm.cz
– 558 415 866-60,721 659 734

Nemocnice Podlesí, a.s.

OKB-Lipidová poradna

Podlesí 453
73961 Třinec
558 304 617

prim. MUDr. Pavel Klus
– pavel.klus@npo.agel.cz
– 558 304 617

Lékařský dům Ormiga

Obezitologické centrum - Zlín

Kotěrova 5546
76001 Zlín
576 000 217

MUDr. Robin Urbánek
– robin@cmail.cz
– 576 000 217

Krajská nemocnice T. Bati, a.s. - okb

OKBF

Havlíčkovo nábřeží 600
76001 Zlín
577 552 770

prim. MUDr. Tomáš Šálek PhD.
– t.salek@bnzlin.cz
– 577 552 770

MUDr. Irena Zlatníková
– irena.zlatnikova@bnzlin.cz

FN Olomouc - I. Interní klinika

I. Interní klinika - kardiologická

I.P. Pavlova 185/6
77900 Olomouc

MUDr. Eva Kociánová Ph.D.
– Eva.Kocianova@fnol.cz
– +420588445156

MUDr. Jana Obrová
– Jana.Obrova@fnol.cz
– +420588445429

SZZ Krnov

Endokrinologická ambulance

I.P. Pavlova 9
79401 Krnov
554 690 328 , 554 690 253

prim. MUDr. Lukáš Burda
– burda.l@seznam.cz
– 554 690 328, 554 690 253

Svitavská nemocnice, a.s.

Kardiologická ambulance

Kollárova 22
56825 Svitavy
461 569 255, 349,351

MUDr. Emílie Smrčková
– emilie.smrckova@seznam.cz
– 461 569 255

Městská nemocnice Ostrava - Fifejdy

Interní oddělení - lipidová poradna

Nemocniční 898/20A
72880 Ostrava
596 193 104 – sestra, 106 – lékař

MUDr. Jitka Homolová
– jitka.homolova@mnof.cz
– 596 193 106

MUDr. Eva Čubová
– cubova.eva@gmail.com
– 596 193 106, 104 – sestra

Specializované pracoviště MedPed pro děti

FN Motol - dětská klinika

Pediatrická klinika 2. LF UK, Dětská poliklinika

V úvalu 84
15006 Praha
224 433 815

Kardio-Sport-Pediatrie, s.r.o.

dětská kardiologie, tělovýchovné lékařství, dětské lékařství

Karlov 2389/1
79604 Prostějov
588000666

MUDr. Jana Hanáková
– jana.hanakova.nemocnice@seznam.cz
– 588000666

FN Ostrava - dětské

Klinika dětského lékařství

17. listopadu 1790
70852 Ostrava
597 373 525

MUDr. Astrid Šuláková PhD.
– astrida.sulakova@fno.cz
– 597 373 525

MUDr. Michael Řepišťák
– michael.repistak@fno.cz

Spolupracovník MedPed

Nemocnice Nový Jičín a.s.

Kardiologická ambulance

Purkyňova 2138/16
Nový Jičín
556773285

Odborná ambulance v Ústí nad Orlicí - dětská ambulance

Dětská kardiologická ambulance

Husova 582
Ústí nad Orlicí
465 32 41 53

MUDr. Vlastimil Koditek
– info@koditek.cz
– 465 32 41 53, 772 727 027

Cévní Centrum České Budějovice s.r.o.

Cévní Centrum České Budějovice s.r.o.

Plavská 99
37007 Roudné

MUDr. Tomáš Hauer
– hauer.tomas@gmail.com

MUDr. Leona Pávková
– leonapavkova@centrum.cz

Mgr. Barbora Kostohryzová
– bkostenka@seznam.cz

Nemocnice Prachatice

OKB-H- lipidová poradna

Nebahovská 1015
38320 Prachatice
388 600 403, 602 148 746

prim. MUDr. Jaroslava Ambrožová
– ambrozova@nempt.cz
– 602 148 746

Nemocnice Nové Město na Moravě - dětská ambulance

Dětská kardiologická ambulance

Žďárská 610
59231 Nové Město na Moravě
566 683 364

MUDr. Martin Chalupský
– martin.chalupsky@seznam.cz
– 566 683 364

Praktický lékař v Novém Městě na Moravě

Poruchy metabolismu a výživy, praktický lékař pro dospělé

Vratislavovo náměstí 12
59231 Nové Město na Moravě
566 616 903

MUDr. Pavel Pávek
– majklmed@seznam.cz
– 603 321 988

Kardio interna s.r.o.

Interní a kardiologická ambulance

Kollárova 1/664
78401 Litovel
728 070 775, 585 341 525

MUDr. Petra Mašková PhD.
– petra.maskova@kardiointerna.cz
– 728 070 775

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout

Odebírejte náš newsletter

Dozvíte se tak včas všechny novinky o našich akcích a projektech.

Odběrem newsletteru potvrzujete, že jste se seznámil(a) se Souhlasem se zpracováním osobních údajů