Centra pro léčbu FH

O pacienty s FH se stará síť pracovišť tzv. projektu MedPed ČR, která pokrývá území celé republiky. Na 2 národní centra v Praze a Brně navazují regionální centra a řada dalších specializovaných pracovišť a spolupracovníků. Síť MedPed je garantována Českou společností pro aterosklerózu (www.athero.cz). Do centra MedPed vás při podezření na FH může odeslat váš praktický lékař nebo jiný lékař, u kterého se léčíte a který má k dispozici vaše hodnoty cholesterolu v krvi. Lékaři center MedPed mají zkušenosti s léčbou, která je u FH zapotřebí, navíc část těchto pracovišť jako jediná může předepisovat moderní léky, inhibitory PCSK9. Kliknutím na tlačítko Zobrazit centra FH se dostanete na stránku, kde si můžete pohodlně najít pracoviště podle krajů a měst. Údaje o centrech jsou pravidelně aktualizovány.

Co si přichystat před vyšetřením v lipidové poradně (centru): 

  • Své nejvyšší hodnoty cholesterolu (bez léčby) v minulosti a datum (rok) vyšetření.
  • Pokud jste již v minulosti brali nějaké léky na cholesterol, sepište jaké a v jaké dávce, kdy a z jakého důvodu byly vysazeny (příklad: simvastatin 20 mg jsem bral do roku 2013 – vysazen pro nedost. účinek,  Sortis 40 mg jsem bral v roce 2020 – vysazen pro bolesti svalů na nohou, Ezetimibe 10 mg jsem bral v roce 2022 – vysazen pro potíže se zažíváním).
  • Pokuste se získat hodnoty cholesterolu svých prvostupňových příbuzných (děti, sourozenci, rodiče) – i pokud se ví, že jsou v normě. Pokud v normě nejsou, získejte nejlépe hodnoty cholesterolu bez léčby. Pokud jsou příbuzní léčeni a starší výsledky získat nelze, pak se snažte získat aktuální hodnoty s informací, při jaké léčbě vč. miligramů (mg) byly nabírány (příklad: atorvastatin 20 mg/den).
  • Lékaři centra bohužel pro posouzení nestačí vyjádření „nic neříkal, tak asi v normě“ nebo „na výsledky říkali, že všechno dobrý.“
  • Pokuste se získat informace o zdravotním stavu všech prvo- a druhostupňových příbuzných (děti, vnoučata, sourozenci a jejich děti, rodiče a jejich sourozenci, rodiče rodičů)  v rodokmenu se zaměřením na kardiovaskulární choroby, dobu jejich objevení a hladinu cholesterolu, pokud jen známa.

Příklady:

  1. Příklad: sestra ročník 1959 – měla 1. infarkt v 54 letech, 2. infarkt v 56 a s ním spojené zavedení stentů a v 60 letech 3 násobný bypass, kouřila
  2. Příklad: otec matky zemřel v 55 letech náhlým úmrtím, před tím se od 45 léčil s anginou pectoris, nekouřil
  3. Příklad dcera syna ročník 2005 – od sedmi let známý vysoký cholesterol – celkový chol. 7,5 a LDL 5,1
  4. Příklad: bratr otce ročník 1954 – prodělal revaskularizaci (výkon nebo operaci ke zprůchodnění cév) na cévách nohou v 50 letech, poté měl v 55 letech mozkovou mrtvici, kouřil
Zobrazit centra FH