O nás

Česká aliance pro kardiovaskulární onemocnění (ČAKO) je spolek sdružující pacienty s onemocněním srdce a cév nebo s rizikovými faktory, které mohou tato onemocnění způsobit.

Naše cíle jsou následující:

  1. sdružovat pacienty s kardiovaskulárními onemocněními, stejně jako ostatní osoby, pro něž je společný zájem o problematiku kardiovaskulárních chorob (lékaře a další zdravotníky, rodinné příslušníky, přátele apod.);
  2. vytvářet prostor pro vzájemné setkávání pacientů s onemocněními srdce a cév spolu s jejich rodinnými příslušníky, přáteli, lékaři a dalšími zdravotníky;
  3. podporovat porozumění otázkám a příležitostem spojeným s  kardiovaskulárními onemocněními;
  4. napomáhat zvyšovat povědomí a informovanost o nemocech srdce a cév a podporovat tak rozvoj prevence a léčby onemocnění srdce a cév obyvatel České republiky;
  5. organizovat konference, přednášky a odborné semináře pro pacienty, jejich rodiny, ale i odborníky;
  6. úzce spolupracovat s praktickými a odbornými lékaři a dalšími zdravotníky věnujícími se prevenci a léčbě kardiovaskulárních onemocnění;
  7. podporovat právní a psycho-sociální zájmy svých členů a poskytovat poradenství v této oblasti;
  8. podporovat výzkum a rozvoj moderních metod v oblasti prevence a léčby onemocnění srdce a cév;
  9. spolupracovat s jinými podobnými organizacemi v České republice a v zahraničí včetně výměny informací a případného členství v takových organizacích;
  10. spolupracovat s orgány státní správy, odbornými společnostmi a dalšími institucemi na přípravě a implementaci legislativy v oblasti zájmu členů spolku;
  11. aktivně se účastnit vzdělávání pacientů a zástupců spolků pacientů.

ČAKO vznikla 25. ledna 2023, a to na základě změny názvu – původní název spolku byl Diagnóza FH, z.s. Změna proběhla na základě rozhodnutí valné hromady konané dne 25. ledna 2023. Spolek Diagnóza FH, z.s. působil v České republice od svého založení na podzim 2014 s cílem sdružovat pacienty s familiární hypercholesterolemií (FH) a jejich blízké a hájit jejich zájmy. Protože jsme se ale při  naší dlouholeté činnosti stále častěji zapojovali také do osvěty o dalších kardiovaskulárních onemocněních a jejich prevenci a setkávali se s pacienty s jinými kardiovaskulárními diagnózami, kteří svou pacientskou organizaci v České republice postrádají, rozhodli jsme se rozšířit naše zaměření a nabídnout zkušenosti a pomocnou ruku všem, kteří trpí onemocněními srdce a cév nebo rizikovými faktory, které je mohou způsobit. Kromě pacientů s FH půjde například o pacienty s jinými vrozenými kardiovaskulárními onemocněními jako jsou např. kardiomyopatie, arytmické syndromy a dědičné aortopatie, ale také např. o pacienty s chronickým srdečním selháním.

Přidejte se i vy ke spolku, který pomáhá sdílet zkušenosti, řešit starosti s nemocí, poskytovat spolehlivé informace o prevenci, diagnostice a léčbě a zajišťovat v případě potřeby pomoc profesionálů. Kardiovaskulární onemocnění mnohdy znamená nelehké změny v životním stylu a potřebu užívat dlouhodobě léky. Díky ČAKO už ale nebudete muset čelit své nemoci sami.

Od roku 2015 jsme při našich osvětových aktivitách pomohli vyšetřit více než 4000 lidí, poskytli jsme zhruba 280 hodin edukací, pomohli jsme odhalit 50 nových případů FH, měli jsme devět přednášek a 7 tiskových konferencí a vydali jsme 13 brožur/materiálů o tom, jak předcházet nemocem srdce a cév nebo jak žít s FH. V roce 2022 se nám podařilo významně zviditelnit problematiku plošného dětského screeningu FH a zasadili jsme se o to, aby se jeho zavedení v České republice stalo brzy skutečností.

Jsme hrdými členy mezinárodní organizace FH Europe a České asociace pro vzácná onemocnění. 

Stanovy ČAKO ke stažení zde.

Účetní uzávěrka za rok 2022 ke stažení zde: Výkaz zisku a ztráty 2022, Rozvaha 2022

 

Představenstvo spolku

Mgr. Zdeňka Cimická, předsedkyně představenstva

Tel. +420 721 823 399, e-mail: cimicka@ca-ko.cz

Mgr. Kristýna Čillíková, místopředsedkyně představenstva

Tel. +420 608 234 466, e-mail: cillikova@ca-ko.cz

Zdeněk Fejfar, člen představenstva

Jarmila Morcinková, členka představenstva

Jana Tvrdíková, členka představenstva

Odborná rada spolku

Prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D., primář, II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha

Prof. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D., Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno

JUDr. Jakub Král, Ph.D., Porta Medica s.r.o., Porta Medica Legal s.r.o., advokátní kancelář, Praha

MUDr. Alice Krebsová, Ph.D., Centrum dědičných kardiovaskulárních onemocnění, IKEM Praha

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., přednosta, II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha

Prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D., Oddělení akutní kardiologie Nemocnice Na Homolce, Praha, předseda České asociace akutní kardiologie ČKS

Prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., přednosta, 1. interní klinika – kardiologická, LF UP a FN Olomouc

Doc. MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D., Centrum zátěžové kardiologie, 2. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK, Praha

MUDr. Jiří Veselý, EDUMED s.r.o. Broumov, člen výboru České asociace ambulantních kardiologů České kardiologické společnosti

Prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., III. interní klinika – endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha, předseda České společnosti pro aterosklerózu a předseda České asociace preventivní kardiologie České kardiologické společnosti

 

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout

Odebírejte náš newsletter

Dozvíte se tak včas všechny novinky o našich akcích a projektech.

Odběrem newsletteru potvrzujete, že jste se seznámil(a) se Souhlasem se zpracováním osobních údajů