Dar pro kardiologické pacienty

V pátek 12. ledna proběhlo v Lázních Poděbrady předání darů pro kardiologické pacienty, kteří zde rehabilitují po operacích srdce. Právě oni můžou profitovat z kontinuální monitorace srdečního rytmu od společnosti KARDI AI. Díky štědrému dárci, panu Drápelovi, který je sám kardiologickým pacientem a nadšeným uživatelem monitoringu KARDI AI, budou dlouhodobě hlídána srdce pěti vybraných pacientů. ČAKO, která darování zprostředkovala, děkuje nejen panu Drápelovi a KARDI AI za dar, ale i Lázním Poděbrady – za velký zájem zlepšovat péči o pacienty, a to i pomocí moderních technologií.
Foto (zleva): ředitel Lázní Poděbrady P. Valenta, Kristýna Čillíková za ČAKO, lékařský ředitel prim. A. Kosztyo, dárce p. Drápela, Vlastimil Hrabal za KARDI AI.

Více o KARDI AI monitorování srdečního rytmu: článek

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout

Odebírejte náš newsletter

Dozvíte se tak včas všechny novinky o našich akcích a projektech.

Odběrem newsletteru potvrzujete, že jste se seznámil(a) se Souhlasem se zpracováním osobních údajů