ČAKO se zúčastnila diskuze k Národnímu kardiovaskulárnímu plánu

Díky aktivitě AIFP vznikla kvalitní analýza od CETA (Centrum ekonomických a tržních analýz, z. ú.), která nejen mapuje status quo v českém zdravotnictví s ohledem na oblast kardiologické péče, ale navrhuje konkrétní kroky pro zlepšení péče o pacienty s kardiovaskulárními onemocněními – věříme, že většina z nich bude zahrnuta do právě vznikajícího Národního kardiovaskulárního plánu (NKP).
Čím do více než hodinové diskuze s odborníky (jejich seznam najdete v pozvánce níže) přispěla ČAKO? Definovala priority NKP, na kterém se podílí, z vlastního pohledu:
✅ Důraz na primární prevenci (systematické budování zdravotní gramotnosti a odpovědnosti za vlastní zdraví již od dětství – klíčové zapojení Ministerstva školství, práce s rodinami, nový systém preventivních prohlídek u praktických lékařů, který odpovídá moderním poznatkům o původu a prevenci onemocnění).
✅ Stanovení pravidel průchodu pacienta s nemocemi srdce a cév zdravotním systémem – pacientská cesta (definování kompetencí a spolupráce na ose praktik-ambulantní specialista-specializovaná centra a nemocnice, uvolnění preskripčních omezení pro praktické lékaře, zavírání nůžek mezi schválenými indikacemi léku a omezujícími úhradovými kritérii, větší důvěra v rozhodování lékařů).
✅ Systémová elektronizace zdravotnictví co nejdříve, neboť je klíčem k lepší a efektivnější péči, většímu bezpečí, ale i lepší adherenci pacientů a také úsporám, které mohou být následně využity lépe.
ČAKO je připravena podílet se na realizaci NKP hned v několika vymezených oblastech a současně dohlížet na celý proces implementace NKP.
🇪🇺 Podporujeme také vznikající Evropský KV plán, který je spoluprácí Evropské kardiologické společnosti a
European Heart Network – ta již definovala strategické kroky pro roky 2023-2030. Hlavním cílem je snížit KV mortalitu za toto období o 30 %.

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout

Odebírejte náš newsletter

Dozvíte se tak včas všechny novinky o našich akcích a projektech.

Odběrem newsletteru potvrzujete, že jste se seznámil(a) se Souhlasem se zpracováním osobních údajů