Digitální medicína (nejen) pro pacienty

30. listopadu se v Akademii věd ČR uskutečnil díky Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu seminář Digitální medicína (nejen) pro pacienty. Dozvěděli jsme se od tvůrců legislativy, jak pokračuje elektronizace českého zdravotnictví. Všichni se shodují, že je to věc zcela nezbytná, ČR v ní „zaspala dobu“ a změny se sice dějí, ale relativně pomalu (a na semináři jsme se dozvěděli, že i trochu jinak, než by chtěli pacienti). Pod hlavičkou ATDZ vznikla letos Pacientská pozice k elektronizaci zdravotnictví a EHDS (evropském zdravotnickém datovém prostoru), ČAKO je mezi spoluautory. Pozice reprezentuje hlas 110 pacientských organizací a téměř 8 milionů pacientů ČR s různými diagnózami a jejím mottem je: „Pacienti musí být v centru veškerého dění v oblasti eHealth, a to jak na české, tak na evropské úrovni.“ Nyní budeme muset reagovat na legislativní dění a jeho výklad a Pozici v některých aspektech upravit. Ze zřetele se ale nesmí ztratit zájmy pacienta, ty musí být na prvním místě – např. zabezpečení a dostupnost elektronických dat o zdravotním stavu a zejména možnost aktivně rozhodovat o tom, kdo a za jakým účelem bude nahlížet do pacientovy zdravotní dokumentace. Přínosy elektronizace na konferenci dobře shrnul mgr. Vlastimil Milata, předseda Pacientské rady ministra zdravotnictví a prezident spolku aktivních diabetiků a edukátorů Diaktiv, který současně přítomným představil hlavní body již zmíněné pacientské pozice:

Benefity elektronizace zdravotnictví:

  • zvýšení kvality péče, lepší informovanost, zvýšení bezpečí pacientů (každý ošetřující lékař má přístup k pacientovým diagnózám, absolvovaným vyšetřením, laboratorním výsledkům a předepsaným lékům a léčebným postupům),
  • zvýšení povědomí a znalosti svého zdravotního stavu, prevence a aktivní přístup k vlastnímu zdraví,
  • snížení četnosti návštěv zdravotnických zařízení, omezení duplicitních (opakujících se stejných) vyšetření, podpora průchodu pacienta systémem,
  • snadná komunikace s poskytovateli péče (elektronická),
  • zlepšení znalosti vlastní léčebné historie (dostupné informace s bezpečným přístupem),
  • zlepšení uživatelského komfortu, úspora času (objednávkový systém, pacientský portál/aplikace, elektronické žádanky, elektronické propouštěcí zprávy, elektronické záznamy o laboratorních výsledcích atd.),
  • podpora kontinuity péče o pacienta.

Zajímá vás současná připravenost ČR k digitalizaci zdravotnictví? Přečtěte si analýzu KPMG pro ATDZ.

 

 

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout

Odebírejte náš newsletter

Dozvíte se tak včas všechny novinky o našich akcích a projektech.

Odběrem newsletteru potvrzujete, že jste se seznámil(a) se Souhlasem se zpracováním osobních údajů