Letos uplynulo 40 let od první transplantace srdce

Tým lékařů pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) jako první v Československu 31. ledna 1984 úspěšně transplantoval srdce člověku, který by bez tohoto zákroku nepřežil. Pacientovi Josefu Divinovi prodloužili život o více než 13 let. Operace byla zároveň i prvním takovým úspěšným zákrokem ve východní Evropě. Od té doby lékaři v IKEM transplantovali už více než 1390 srdcí.

Za prvotním rozvojem programu transplantací srdce v IKEM stál tým vedený V. Kočandrlem. První transplantaci provedl P. Firt spolu s chirurgy V. Kočandrlem, J. Hejnalem a P. Kramářem a kardiology J. Fabiánem a I. Málkem. První transplantovaný pacient byl tehdy čtyřiačtyřicetiletý technik Josef Divina. Pacient se už na podzim vrátil do zaměstnání a s novým orgánem žil dalších třináct let.

V současnosti je transplantace srdce zavedenou klinickou metodou léčby konečných stádií srdečního selhání. Odhaduje se, že srdeční selhání postihuje v ČR více než 350 000 osob (t.j. přibližně 3,5 % dospělé populace) a jeho výskyt bude dále růst v důsledku stárnutí české populace a nárůstu některých rizikových faktorů jako je obezita a diabetes. „U většiny pacientů je toto onemocnění možné efektivně léčit pomocí moderních léků, které jednoznačně prodlužují život pacienta. U řady pacientů pomáhají implantabilní přístroje (kardiostimulátory či defibrilátory) či katetrizační metody léčby arytmií, chlopenních vad nebo zúžení koronárních tepen. Pro pacienty v nejpokročilejší fázi onemocnění, kteří jsou mladší a nemají přidružená onemocnění, však připadá úvahu transplantace srdce nebo léčba pomocí mechanických srdečních podpor. Tyto chirurgické metody léčby zlepšují jak kvalitu života, tak dlouhodobé přežití nejvíce nemocných pacientů,” říká vedoucí Oddělení srdečního selhání prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.

Aktuálně je na čekací listině v zemi 57 nemocných s nejpokročilejším srdečním selháním. Průměrná čekací doba na nové srdce je přibližně jeden rok. V minulosti se téměř jedna třetina z čekatelů transplantace nedožila. To se změnilo zavedením programu mechanických srdečních podpor, pomocí kterých lze nejrizikovější pacienty bezpečně překlenout až do transplantace. Díky tomu dramaticky poklesla úmrtnost na čekací listině a transplantace se dnes nedočká pouze každý dvacátý kandidát.

Za celou dobu fungování programu se chirurgům podařilo transplantovat přes 1390 srdcí. V loňském roce provedených 54 transplantací srdce je nejvyšším počtem výkonů za poslední čtvrtstoletí.

K setrvale vzestupnému trendu transplantací v posledních 5 letech zásadním způsobem přispívá kromě řady dalších faktorů rozvoj programu tzv. „bijícího srdce“ OCS Transmedics. Jen díky jeho využití se v roce 2023 mohl navýšit celkový počet o 12 vhodných dárcovských srdcí, které by jinak nemohly být v rámci standardních postupů transplantovány.

V současnosti je nejdéle žijící pacientkou paní Linda R., kterou chirurgové transplantovali v březnu 1988. Nové srdce jí slouží už téměř 36 let. Medián přežití pacientů po transplantaci srdce je v posledních deseti letech (2008 – 2013) 14 let.

Dobře organizovaný transplantační program odráží kvalitu zdravotnického systému v dané zemi. Samotná transplantace jako operační výkon je jednou důležitou částí celého procesu. „Nicméně celý proces vyžaduje vytvoření systému vyšetřování pacientů s pokročilým srdečním selháním, optimalizaci jejich léčby, správnou indikaci k transplantaci, vytvoření systému, který zajišťuje péči o potenciální dárce orgánů, koordinaci procesu transplantační pohotovosti, následnou péči o pacienty bezprostředně po transplantaci a dlouhodobou, celoživotní péči o ně. Málokdo ví, že každý pacient po transplantaci stráví v nemocnici v péči kardiologů minimálně jeden měsíc, kdy se nastavuje imunosupresivní léčba, provádějí se opakovaně biopsie k posouzení případné rejekce – odmítavé reakce příjemce na transplantovaný orgán a řeší případné komplikace léčby. Pacienti jsou následně dlouhodobě sledování v transplantačním centru,” vysvětluje prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. FESC, přednosta Kardiocentra a Kliniky kardiologie IKEM.

Zdroj: IKEM Praha

Chcete o výročí první transplantace srdce vědět víc? Poslechněte si IKEM Podcast.

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout

Odebírejte náš newsletter

Dozvíte se tak včas všechny novinky o našich akcích a projektech.

Odběrem newsletteru potvrzujete, že jste se seznámil(a) se Souhlasem se zpracováním osobních údajů