Prevence kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi: Co potřebují vědět pacienti

Doporučené postupy pro klinickou praxi napsala skupina zdravotnických pracovníků a vědců a jsou určeny hlavně zdravotníkům. Přinášejí doporučení pro diagnostiku a léčbu na základě medicínských a vědeckých důkazů s cílem zajistit, aby se pacientům poskytovala odpovídající péče. Tato přehledná a moderně zpracovaná brožurka z nich vychází a je určena pacientům s kardiovaskulárním onemocněním nebo s rizikem jeho rozvoje – pomáhá jim chápat, jak se stanovuje riziko kardiovaskulárních onemocnění a jaké zásady léčebného režimu je třeba dodržovat.

Cílem tohoto stručného průvodce je přinést přehled nejnovějších, na důkazech založených doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění; konkrétně by vám měl pomoci získat informace o následujících otázkách:

• jak se stanovuje riziko rozvoje kardiovaskulárních onemocnění;
• důležitost úpravy životosprávy pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění;
• léky a cílové hodnoty v léčbě, jež lze považovat za odpovídající vašemu rizikovému profilu.

Doporučené postupy ke stažení

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout

Odebírejte náš newsletter

Dozvíte se tak včas všechny novinky o našich akcích a projektech.

Odběrem newsletteru potvrzujete, že jste se seznámil(a) se Souhlasem se zpracováním osobních údajů