Setkání v Senátu nad digitalizací českého zdravotnictví

2. května se uskutečnila konference Výboru pro zdravotnictví Senátu PČR o digitalizaci medicíny, a to ve spolupráci s Aliancí pro telemedicínu a digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb, v níže je ČAKO novým členem! Důležití hosté, klíčová témata. Mgr. Kristýna Čillíková za ČAKO shrnula, jak dnes vypadá digitální cesta pacienta (neslavně) a jak by vypadat měla, aby byla zdravotní péče co nejvíce efektivní jak pro pacienta, tak zdravotní systém. Doporučujeme si přečíst tento článek na Zdravotnickém deníku.