Tisková konference ČAKO: Naslouchejte rytmu svého srdce

Ve čtvrtek 25. dubna se v Praze v sídle České tiskové kanceláře uskutečnila tisková konference ČAKO věnovaná diagnostice a léčbě hypertrofické kardiomyopatie (HCM), relativně častého onemocnění, které zkracuje délku života a snižuje jeho kvalitu. Za odborníky přijali pozvání kardiologové prof. Miloš Táborský (FN Olomouc) a prof. Aleš Linhart (VFN Praha), stejně jako pacient Milan, který se s HCM léčí ve FN Olomouc a daří se mu nyní dobře (jeho příběh vám na webu ČAKO nabídneme už brzy).

K lepšímu povědomí o tom, že srdce potřebují pozornost, se rozhodl přispět také houslový virtuoz Pavel Šporcl, který si po padesátce uvědomil, že by pro sebe měl dělat více a současně se rozhodl využít své popularity pro spolupráci s ČAKO – společně budeme zvyšovat povědomí o onemocněních srdce a důležitosti prevence. Za skvělé moderování TK a kladení důležitých otázek děkujeme Jakubovi Železnému.

Klíčové informace:

– HCM není v ČR zásadně poddiagnostikována, diagnostický postup je navíc relativně jednoduchý,

– důležitou roli hraje praktický lékař, kterého můžou v rámci preventivních prohlídek jako první na hypertrofii upozornit příznaky pacienta (otoky, dušnost, omdlévání) a nález na EKG – je třeba udržovat povědomí praktických lékařů o HCM a posilovat ochotu lidí docházet na prevenci – každý má nárok na bezplatnou preventivní prohlídku každé dva roky (ale této možnosti využívá jen asi 50 % Čechů)

– péče o pacienty s HCM má rezervy, řada pacientů např. nikdy neprodělala genetické testování, ani jejich rodiny tak nebyly dostatečně vyšetřeny (nositelé genu by měli být sledováni a v případě rozvoje onemocnění včas diagnostikováni a léčeni), ne vždy je dobře nastavena terapie srdečního selhání a fibrilace síní

– reálná dostupnost chirurgické léčby je u nás relativně limitována, přichází však možnost farmakoterapie, která by měla být schopna zásahem do podstaty onemocnění zlepšit kvalitu života pacientů, a dokonce i jejich prognózu

– byla ustanovena zatím desítka center pro péči o pacienty s HCM (3x v Praze, Plzeň, Hradec Králové, 2x v Brně, Olomouc, Ostrava, Třinec), která poskytnou nemocným komplexní péči

– ambulantní kardiologové budou mít jednoznačný úkol poslat do center pacienty, kteří potřebují centralizovanou péči – neměli by se zastavit na prostém stanovení diagnózy HCM

ČAKO má v oblasti HCM řadu cílů – poskytovat pacientům ucelené a spolehlivé informace, propojovat pacienty, koordinovat pacientskou cestu v případě potřeby, být v úzkém kontaktu s kardiology a centry, propojovat praktiky a kardiology v oblasti vzdělávání, s ostatními pacientskými organizacemi tlačit na optimální elektronizaci zdravotnictví a motivovat veřejnost k primární prevenci.

Co je to HCM?

Hypertrofická kardiomyopatie (HCM) je zesílení srdečního svalu v jakékoli oblasti, které nelze vysvětlit pouze hemodynamickými vlivy (například přítomností vysokého krevního tlaku nebo zúžením aorty). Pro dospělé je za hraniční hodnotu považována tloušťka srdečního svalu 15 mm a větší, bez ohledu na vyšetřovací metodu. Menší zesílení (13–14 mm) vyžaduje další známky, například výskyt v rodině, pozitivní genetický test, abnormality na EKG křivce. Odhaduje se, že HCM má jeden člověk z 460. Diagnostické metody: příznaky, EKG, laboratorní vyšetření, genetický test, další zobrazovací metody (např. ultrazvuk srdce), biopsie (odběr tkáně srdce, který ukáže změny).

Více informací o HCM

 

 

 

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout

Odebírejte náš newsletter

Dozvíte se tak včas všechny novinky o našich akcích a projektech.

Odběrem newsletteru potvrzujete, že jste se seznámil(a) se Souhlasem se zpracováním osobních údajů